home e-mail ASIO-SK s.r.o. - vodohospodárske a bazénové technológie ||
home

Akcia AS-VARIOCOMP !!

Využite akciu na domovú biologickú čistiareň odpadových vôd.

Pre informácie o zľavách kontaktujte :

  • Obchodné oddelenie Bytča: Milan Roch 0918 824 907
 
logo Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. je inžiniersko-dodávateľská firma s vlastnou výrobnou základňou, pracujúca najmä v oblasti čistenia odpadových vôd a dodávok komplexných vodohospodárskych technológií. Firma je veľmi úzko prepojená so subjektami voľného združenia ASIO-GROUP international, ktorého hlavným cieľom je vývoj, výroba a dodávky vysokokvalitných vodohospodárskych technológií. Pri vývoji nových technológií firma úzko spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami. Táto spolupráca má svoje jednoznačne pozitívne výsledky (AS-DETECTOIL, projekt LOTAR) a je základom pre vývoj technológií ASIO GROUP PRODUCT. Výsledky laboratórnych modelov, pozorovaní a meraní sa overujú v poloprevádzkových modeloch v konkrétnych podmienkach pre danú technológiu. Následná výroba prototypu je realizovaná v jednej z hlavných výrobní ASIO GROUP - Kobylí, Nivnice, Modra. Samozrejmosťou je overovanie technológií nezávislými inštitúciami a štátnymi skúšobnými. Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť ASIO-SK s.r.o. venuje mimoriadnu pozornosť kvalite výrobkov, technológií a služieb s tým spojených. Tieto technológie sú navrhované podľa príslušných národných noriem, noriem EU a odporúčaní ATV. Na trh sú predmetné technológie uvádzané s registrovanou ochrannou známkou ASIO PRODUCT.
 
Certifikát ISO
Spoločnosť ASIO-SK s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO a STN EN 12 566-3.